Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Arian » Banciau a Chymdeithasau Adeiladu » Cynlluniau LETCynlluniau LET

Mae Cynlluniau LET (Masnachu Cyfnewid Lleol) yn rhwydweithiau sydd yn caniatáu i bobl leol greu eu 'ffordd o dalu' leol eu hunain heb fod angen arian.

  • Gall unrhyw un ymuno â Chynllun LET p’un a ydyn nhw mewn gwaith neu’n ddi-waith
  • Mae Cynlluniau LET yn defnyddio system o gredydau cymunedol, fel nad oes yn rhaid cyfnewid yn uniongyrchol
  • Bydd pobl yn ennill credydau LET trwy ddarparu gwasanaeth, ac yna gallan nhw wario’r credydau ar beth bynnag y mae eraill ar y cynllun yn ei gynnig: er enghraifft gofal plant, cludiant, bwyd, trwsio pethau yn y cartref neu logi offer a chyfarpar
  • Mae’r 'ffordd o dalu' newydd yma’n caniatáu i bobl gyfnewid oriau gwaith yn lle arian. Er enghraifft, awr o dorri gwallt yn gyfnewid am awr o osod brics
  • Nod y cynllun yw gwneud yn fawr o sgiliau ac adnoddau lleol

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50