Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Arian » Arian Tra'n GweithioArian Wrth Weithio

  • Pan fyddi di’n dechrau gweithio ac ennill incwm (cyflog), fe fydd yna lawer o bethau i feddwl amdanyn nhw o ran dy gyllid. Bydd gennyt ti arian yn dod i mewn, ond fe fydd arian hefyd yn mynd allan
  • Yn ogystal â gwneud yn siŵr dy fod di’n cael dy dalu’n deg am y gwaith yr ydwyt ti’n ei wneud, mae angen i ti ystyried pethau fel treth ac yswiriant gwladol a fydd yn cymryd arian allan o dy siec gyflog
  • Mae hefyd yn werth gwybod am yr arian y mae gennyt ti hawl iddo yn y gwaith os ydwyt ti’n sâl neu’n feichiog
  • Ac yna mae angen i ti feddwl am dy ddyfodol hefyd, a sut i fynd ati i sefydlu pensiwn i fyw arno pan fyddi di’n ymddeol

Mae’r adran yma’n cwmpasu pob agwedd ar dy arian wrth weithio

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50