Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Arian » Arian Poced » Arbed Arian PocedCynilo Arian Poced

Mae hi i fyny i ti beth fyddi di’n gwneud â dy arian poced, ond bydd rhai pobl yn dewis ei gynilo. Efallai y byddi di’n cynilo dy arian poced nes bod gennyt ti ddigon i brynu rhywbeth yr ydwyt ei eisiau, fel pâr newydd o trênyrs neu gêm gyfrifiadurol.

Bydd rhai pobl hefyd yn cynilo’u harian i’w wario pan fyddan nhw’n mynd ar eu gwyliau, i brynu anrhegion Nadolig neu Ben-blwydd i’w teulu a’u ffrindiau, ar gyfer trip ysgol, neu dim ond i fod ’wrth gefn’ rhag ofn y bydd ei angen.

Gallet ti naill ai cynilo dy arian adref neu gallet ti ofyn i dy rieni neu dy ofalwr i’th helpu i agor cyfrif cynilo yn y banc, lle gall gadw dy arian nes y bydd ei angen arnat ti. Os oes gennyt ti gyfrif cynilo, bydd dy arian hefyd yn ennill mwy o arian ar dy gyfer.

Bydd y banc yn talu swm bach o arian o’r enw llog bob mis, fel gwobr am ddefnyddio’u cyfrif cynilo nhw. Gofynna i’th riant neu dy ofalwr am gyngor ar ddewis y math o gyfrif sy’n iawn i ti os ydwyt yn poeni.

Gweler Mathau o Gyfrifon i gael mwy o fanylion am agor cyfrif cynilo.

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50