Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Amgylchedd » Ynni

Ydych chi’n gwybod o ble y daw ein nwy a’n trydan? Beth sy’n pweru eich rheiddiaduron i’ch cadw’n gynnes ac o ble y mae’r tegell yn cael ei ynni i ferwi dwr?

Heddiw, daw’r rhan fwyaf o’n nwy a’n trydan o danwydd ffosil fel glo, petrolewm a nwy naturiol. Fe’u ffurfiwyd gannoedd o filiynau o flynyddoedd yn ôl ac fe’u canfyddir o dan y ddaear ac o dan lawr y cefnfor.

Unwaith y bod tanwyddau ffosil wedi eu lleoli o dan y ddaear, deuir â nhw i’r wyneb a’u troi yn ynni drwy losgi.

Yn anffodus, mae tanwyddau ffosil yn adnoddau na ellir eu hadnewyddu. Golyga hyn mai cyfansymiau penodedig ohonynt sy’n bodoli ac na ellir eu hatgynhyrchu yn rhwydd ac yn gyflym wedi iddynt gael eu disbyddu. Mae llosgi tanwyddau ffosil hefyd yn rhyddhau llawer o garbon deuocsid i’r amgylchedd sy’n arwain at lygredd a chynhesu byd-eang.  

Ond y mae ffyrdd mwy glân o gynhyrchu’r ynni y mae arnom ei angen. Gallwn wneud hyn drwy harneisio gwynt, golau’r haul, deunydd planhigion neu wres o graidd y Ddaear a chynhyrchu trydan sy’n gyfeillgar o safbwynt amgylcheddol.

Bydd yr adran hon yn eich cyflwyno i wahanol ffyrdd o harneisio ynni’r byd, yn ogystal â ffyrdd o arbed ynni yn ein bywydau bob dydd.

Sefydliadau

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50