Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Amgylchedd » Pobl

Mae pobl yn wynebu llawer o gyfrifoldeb am ein hamgylchedd oherwydd bod ein gweithredoedd yn cael effaith mor fawr ar ecosystem y byd. Nid yw’r hyn a wnawn yn effeithio ar fywyd planhigion ac anifeiliaid yn unig, mae hefyd yn cael effaith enfawr ar ein hamodau byw. Er enghraifft, mae llifogydd difrifol mewn rhai rhannau o’r byd tra nad yw ardaloedd eraill wedi cael glaw am fisoedd oherwydd bod ein hinsawdd yn newid.

Mae’r adran hon yn anelu at roi cyflwyniad i chi am y materion pwysig sy’n effeithio ar bobl. Mae’r rhain yn amrywio o dlodi a hawliau dynol i’r dadleuon ynghylch materion fel clonio a hela.

Fel y byddwch yn darganfod wrth i chi ddarllen drwy’r tudalennau hyn, mae’n ymwneud â darganfod y cydbwysedd iawn rhwng gwarchod yr amgylchedd a’n datblygiad economaidd parhaus a fydd yn y pen draw yn sicrhau goroesiad dynol ryw.

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50