Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Amgylchedd » Pobl » Hela

  • Ym Mhrydain, mae sawl math gwahanol o hela, a hela llwynogod yw’r un mwyaf enwog
  • Mae hela llwynod yn cychwyn pan fo helgwn yn codi trywydd llwynog ac yn mynd ar ei ôl, naill ai hyd nes bod y llwynog yn cael ei ladd neu nes i’r llwynog ddianc i dwll yn y ddaear
  • Mae llawer o ddefodau sy’n gysylltiedig â hela llwynogod, gan gynnwys y siacedi coch amlwg y mae rhai o’r helwyr yn eu gwisgo, ac fe’u gelwir yn siacedi ’pinc’
  • Mae’r bobl sy’n protestio yn erbyn hela’n dweud bod hela gyda chŵn yn ffordd dreisgar a diangen o ladd llwynog fel rhan o gêm i ddynion
  • Yn ôl y bobl o blaid hela, nid yw llwynog yn cael ei ladd yn aml a’t r peth mwyaf gwefreiddiol am hela yw’r marchogaeth
  • Mae’r ffordd o fyw sy’n gysylltiedig â hela llwynogod yn bwysig i lawer o bobl sy’n byw yng nghefn gwlad. Maen nhw’n credu nad yw’r bobl sydd yn erbyn hela ac sy’n byw mewn trefi yn deall y ffordd hon o fyw
  • Yn 2005 pasiwyd y Mesur Hela a wnaeth hela gyda chŵn yn anghyfreithlon
  • Mae hela wedi parhau mewn rhai ardaloedd, oherwydd nid yw’n anghyfreithlon erlid llwynog yna ei saethu’n farw

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50