Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Amgylchedd » Planhigion ac Anifeiliaid » Rhywogaethau mewn PeryglRhywogaethau mewn Perygl

 • Mae rhywogaeth mewn perygl yn un sydd â niferoedd mor fach ei bod hi mewn perygl o fynd yn ddiflanedig
 • Mae rhywogaethau anifeiliaid mewn perygl oherwydd newidiadau i’w amgylchfyd naturiol, y mae bodau dynol yn eu hachosi yn aml, trwy greu llygredd, hela neu ddatblygiadau trefol
 • Mae’r rhan fwyaf o rywogaethau mewn perygl mewn cyfandiroedd fel Affrica neu Dde America, ond mae rhywogaethau mewn perygl ym Mhrydain hefyd
 • Mae’n hollbwysig amddiffyn rhywogaethau mewn perygl gan eu bod yn rhan sylfaenol o ecosystem y ddaear (am ragor o wybodaeth, ewch i adran Boamrywiaeth)
 • Mae rhai rhywogaethau a oedd yn agos at fynd yn ddiflanedig wedi cael eu hachub trwy raglen fridio yn y gwyllt yn ogystal â mewn sŵau ac ati
 • Gall ymgyrchoedd mawr amlwg i amddiffyn anifeiliaid arbennig fod yn llwyddiannus. Achubwyd eliffant Affricanaidd oherwydd crëwyd amodau hela llymach a chafodd herwhelwyr anghyfreithlon eu rheoli
 • Fodd bynnag mae nifer fwy o rywogaethau sydd yn parhau i fod mewn perygl, a rhaid gwneud rhagor i atal yr anifeiliaid hyn rhag diflannu

Amddiffyn rhywogaethau mewn perygl

 • Gallwch helpu amddiffyn rhywogaethau mewn perygl mewn sawl ffordd
 • Y ffordd fwyaf syml yw peidio â chefnogi masnachau sy’n lladd rhywogaethau mewn perygl, er enghraifft, trwy beidio â phrynu ifori na chragen crwban
 • Gallwch ddod yn aelod o grwpiau gweithredu fel Born Free a WWF sy’n ymgyrchu i amddiffyn rhywogaethau mewn perygl
 • Mae mabwysiadu anifail yn ffordd dda o amddiffyn rhywogaethau mewn perygl. Am ffi fach, gallwch ’fabwysiadu’ anifail mewn perygl trwy elusen a bydd yr arian rydych yn ei roi yn mynd tuag at ddiogelu’r rhywogaeth arbennig honno

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50