Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Amgylchedd » Planhigion ac Anifeiliaid » Fforestydd a Fforestydd Glaw

Fforestydd

 • Gallwch ymweld â’r rhan fwyaf o fforestydd Cymru am ddim
 • Mae’n braf cerdded, beicio, bwyta picnic neu ymlacio a mwynhau’ r awyr agored mewn fforestydd
 • Mae gan y Comisiwn Coedwigaeth wybodaeth ar weithgareddau a digwyddiadau sy’n cael eu cynnal mewn fforestydd ledled Cymru
 • Mae llawer o ganolfannau ymwelwyr dros Gymru lle y gallwch ddarganfod rhagor am weithgareddau a digwyddiadau sy’n cael eu trefnu’n arbennig ar gyfer pobl ifanc

Fforestydd Glaw

 • Mae fforestydd glaw yn fforestydd sy’n tyfu mewn ardaloedd lle mae’ n glawio’r mwyaf
 • Mae fforestydd glaw yn ffurfio dim ond darn bach o arwynebedd y ddaear er mai dros hanner o rywogaethau planhigion ac anifeiliaid y byd sy’n byw ynddynt
 • Lleolir fforestydd glaw yng Nghanolbarth America, yr Amason, Affrica, De Asia ac Awstralasia. Mae hinsawdd wahanol gan bob fforest law
 • Maent yn ffynhonnellau hollbwysig i’n planed ni. Maen nhw’n creu ocsigen i ni anadlu, ac mae ecosystemau cymhleth yn bodoli ynddynt yn ogystal â miliynau o blanhigion ac anifeiliaid
 • Mae fforestydd glaw hefyd yn ailgylchu glaw, yn amddiffyn pridd, yn ailgylchu maetholion ac yn storio carbon
 • Mae brodorion fforestydd glaw yn cael popeth sydd eu hangen arnynt o’u tir a’u coed, fel lle i fyw, bwyd a moddion
 • Nid yw llawer o fforestydd glaw’r byd wedi cael eu harchwilio hyd yn hyn ond mae arbenigwyr yn honni bod miloedd o blanhigion ac anifeiliaid i’w darganfod yno

Diogelu fforestydd glaw

 • Yn wreiddiol, roedd fforestydd glaw yn ffurfio 15 y cant o dir y ddaear. Yn ystod y ddwy ganrif ddiwethaf mae’r fforest law wedi lleihau o 7.1 biliwn erw i lai na 3.5 biliwn erw
 • Mae mwy na 30 miliwn erw o fforestydd trofannol yn cael eu distrywio bob blwyddyn. Os bydd hyn yn parhau ar yr un raddfa, fydd ddim fforest law i gael erbyn 2050
 • ’Datgoedwigo’ yw’r enw ar ddistrywio’r fforest law. Mae pobl yn torri’r coed am sawl rheswm, gan gynnwys:
  • Clirio lle i ffermio
  • Creu pethau pren o’r coed
  • Adeiladu ffyrdd
  • Ar gyfer mwyngloddio ac olew
  • Mae datgoedwigo yn bygwth effeithio ar hinsawdd y byd. Trwy losgi coed mae llawer o garbon deuocsid yn cael ei allyrru i’r atmosffer.
 • Mae carbon deuocsid yn cadw gwres yr haul i mewn ac nid yw’n gadael i’r gwres ddianc sy’n golygu y bydd tymheredd y byd yn cynyddu

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50