Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Amgylchedd » Cadwraeth a'r Amgylchedd » Tanau Fforest

  • Mae’n bwysig iawn peidio byth â chynnau tân mewn fforest neu goetir - gall tanau fforest ledu heb rybudd, yn enwedig yn ystod misoedd yr haf
  • Weithiau mae tanau’n dod oherwydd achosion naturiol fel mellt, ond mae llawer mwy yn dechrau oherwydd esgeulustod pobl
  • Mae tanau fforest yn chwarae rôl naturiol mewn adfer rhai rhannau o’r byd, ac yn gydbwysedd pwysig mewn rhai ecosystemau
  • Gall tanau fforestydd gael effaith enbyd pan maen nhw’n dod yn rhy agos i ardaloedd lle mae pobl yn byw. Gall tai a busnesau - a threfi cyfan - gael eu llosgi i lawr
  • Mae tanau yn effeithio ar anifeiliaid sy’n bwy mewn fforest hefyd. Mae llawer ohonyn nhw’n cael eu dal yn y tân wrth iddyn nhw geisio dianc y fflamau, ac mae eraill yn canfod bod eu hadnoddau bwyd wedi diflannu
  • Mae tanau fforest yn gyffredin yn Awstralia a Gogledd America, ac fe allen nhw achosi difrod i drefi ac anheddau gerllaw
  • Mae tanau fforest yn llai cyffredin yng Nghymru, ond maen nhw’n dal i ddigwydd. Mae’n bwysig bod yn ofalus gyda matsys neu fflamau noeth pan fyddwch yn y coed

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50