Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Amgylchedd » Cadwraeth a'r Amgylchedd » Llifogydd

  • Gall effeithiau llifogydd fod yn hynod o beryglus. Peidiwch byth â rhoi eich hunan mewn sefyllfa beryglus ger llifogydd
  • Mae llifogydd yn digwydd ar ôl cyfnodau o law trwm pan na all system dreinio naturiol y tir ymdopi rhagor. Mae afonydd yn llifo dros eu glannau a gall dŵr gyrraedd cartrefi a busnesau ac achosi difrod
  • Bydd chwe modfedd o ddŵr cyflym eich bwrw oddi ar eich traed, bydd pedair modfedd yn distrywio eich carped, a bydd eich car yn arnofio ar ddwy droedfedd o ddŵr
  • Mae llawer o arbenigwyr yn credu y bydd llifogydd yn cynyddu yn y dyfodol wrth i newidiadau yn yr hinsawdd effeithiau ar faint o law rydym ni’n ei gael. Mae llifogydd mawr sydd ond wedi digwydd unwaith mewn canrif yn gallu digwydd bob deg i 25 o flynyddoedd erbyn hyn
  • Mae Cymru wedi’i heffeithio gan lifogydd dros y blynyddoedd diwethaf, ac mae llawer wedi cael sylw ym mhenawdau’r newyddion. Yn 2000 gwnaeth llifogydd effeithio ar ryw 10,000 o gartrefi yng Nghymru a Lloegr
  • Gall bagiau o dywod atal niwed helaeth i’ch cartref. Yn 2000, fe wnaethon nhw ddiogelu mwy na 37,000 o gartrefi rhag y llifogydd
  • Mae pum miliwn o bobl yng Nghymru a Lloegr mewn perygl o lifogydd bob blwyddyn - cartrefi newydd sydd wedi’u hadeiladu ar orlifdiroedd neu ar hyd yr arfordir yw’r rhai tebycaf o gael eu heffeithio
  • Os ydych yn meddwl y gallai eich cartref chi fod mewn perygl o lifogydd, mae rhai camau y gallwch eu cymryd i baratoi - gwelwch wefan Asiantaeth yr Amgylchedd, neu ffoniwch Floodline i gael gwybodaeth am y peryglon

1 CommentPostiwch sylw

bookreader

Rhoddwyd sylw 2 mis yn ôl - 4th March 2016 - 12:01pm

Interesting Information

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50