Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Amgylchedd » Cadwraeth a'r Amgylchedd

Rydym yn dibynnu ar yr amgylchedd am bopeth, o’r bwyd a fwytawn a’r dillad a wisgwn, i bethau fel ceir a chyfrifiaduron, sydd i gyd yn cael eu creu gan ddefnyddio elfennau a ganfyddir ar y Ddaear.

Oherwydd ein bod yn dibynnu cymaint ar yr amgylchedd, mae’n bwysig ein bod yn ei barchu a gwneud popeth a allwn i’w warchod. Y ddaear yw ein hunig gartref, ni fyddwn yn gallu parhau i oroesi heb yr adnoddau naturiol y mae’n eu darparu.

Yn yr ardal hon o’r wefan, byddwch yn gallu darganfod am ffyrdd i warchod ein hamgylchedd a gwarchod cynefinoedd naturiol.

Sefydliadau

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50