Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Amgylchedd » Cadwraeth a'r Amgylchedd » Cronfa Dreftadaeth y Loteri

 • Sefydlwyd Cronfa Dreftadaeth y Loteri gan y Senedd yn 1994 i roi grantiau i amrediad eang o brosiectau sy’n ymwneud â threftadaeth naturiol y Deyrnas Unedig
 • Ariannir Cronfa Dreftadaeth y Loteri gan y Loteri Genedlaethol. Ar hyn o bryd, mae 28c o bob £1 sy’n cael ei gwario ar docyn loteri yn mynd i Gronfa Dreftadaeth y Loteri
 • Mae’r grantiau a roddir gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri yn cael eu dyrannu’n gyfartal rhwng pum categori:
  • Y Celfyddydau
  • Elusennau
  • Iechyd, addysg a’r amgylchedd
  • Treftadaeth
  • Chwaraeon
 • Mae grantiau’n amrywio o £500 i filiynau, yn dibynnu ar faint y prosiect
 • Gall llawer o bobl wneud cais am grant gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri o grwpiau cymunedol bach i eglwysi a chynghorau, ar yr amod bod y prosiect yn ymwneud â chadwraeth treftadaeth, neu’n galluogi’r cyhoedd i gael mynediad gwell i dreftadaeth
 • Mae prosiectau yng Nghymru sydd wedi elwa ar nawdd Cronfa Dreftadaeth y Loteri yn cynnwys Canolfan Mileniwm Cymru yng Nghaerdydd, Prifysgol Aberystwyth a chanol tref Bae Colwyn

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50