Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Amgylchedd » Cadwraeth a'r Amgylchedd » CADW a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol

Cadw

 • Cadw yw isadran amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cynulliad Cymru. Ei nod yw hybu cadwraeth a gwerthfawrogiad o amgylchedd hanesyddol Cymru
 • Mae Cadw yn gyfrifol am gyflwyno a hyrwyddo treftadaeth Cymru, ac mae ei ddyletswyddau’n cynnwys:
  • Sicrhau cadwraeth henebion ac adeiladau hanesyddol
  • Grantiau sy’n helpu i atgyweirio ac adfer henebion ac adeiladau hanesyddol
  • Rheoli’r 127 o henebion hynafol yng Nghymru
 • Ceir prosiectau Cadw ar hyd a lled Cymru a gallwch ymweld â’r rhain yn rhad ac am ddim

Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol

 • Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gweithio i adfer a diogelu’r arfordir, cefn gwlad ac adeiladau Cymru, Lloegr a Gogledd Iwerddon
 • Mae’r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn wahanol i Cadw gan mai elusen yw hi, ac mae’n dibynnu’n llwyr ar roddion, ffioedd aelodaeth a refeniw am arian a geir trwy ei mentrau masnachol
 • Sefydlwyd yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn y 19eg Ganrif i ddiogelu adeiladau, parciau ac arfordir Prydain rhag effeithiau trefoli a diwydiannu

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50