Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant » Yn Yr Ysgol 11-16 » Dewisiadau Blwyddyn 9>Dewisiadau Blwyddyn 9

Mae dewis dy bynciau ym Mlwyddyn 9 yn benderfyniad pwysig ar gyfer dy ddyfodol.

Efallai dy fod yn gwybod eisoes pa bynciau rwyt ti'n eu mwynhau neu efallai fod gen ti rai syniadau gyrfa, ond gwna'n sicr dy fod yn dewis yn ofalus.

Gall y dewisiadau hyn effeithio ar yr hyn fyddi di'n ei wneud yn y dyfodol felly trafoda beth hoffet ti wneud gyda rhywun cyn i ti ddechrau canolbwyntio ar rai pynciau a ffarwelio ag eraill am byth.

Mae gwefan Gyrfa Cymru efo llawer o wybodaeth a chyngor i helpu ti gyda dy Ddewisiadau Blwyddyn 9:

http://www.careerswales.com/Year9Options

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50