Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant » Yn Yr Ysgol 11-16 » Dewisiadau Blwyddyn 11Dewisiadau Blwyddyn 11/Gadael yr ysgol

Ar ddiwedd Blwyddyn 11, pan fyddi di'n 16, bydd yn rhaid i ti benderfynu beth rwyt ti’n mynd i’w wneud nesaf.

Gallet ti aros yn yr ysgol yn y Chweched Dosbarth, fynd i’r coleg, neu wneud cais am waith a hyfforddiant. Dylai dy ddewis di gael ei selio ar beth sydd orau i ti ond weithiau mae'n rhaid i ti feddwl yn ofalus am dy amgylchiadau a beth sy'n realistig.

Os wyt ti'n cael trafferth penderfynu beth i wneud nesaf, trafoda'r peth gyda dy rieni, athro neu gynghorydd gyrfa.

Mae gan Gyrfa Cymru lawer o wybodaeth a chyngor i helpu ti gyda dy ddewisiadau ar ôl Blwyddyn 11: http://www.careerswales.com/post16options/

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50