Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant » Sgiliau



Sgliliau

Sgil yw'r gallu i wneud rhywbeth yn dda iawn, sydd fel arfer yn cael ei gaffael neu ei ddysgu

Mae sgiliau yn aml yn cael eu defnyddio i gyflawni tasgau mewn bywyd bob dydd, mae'n debyg fod gen ti lawer o sgiliau nad wyt ti hyd yn oed yn ymwybodol ohonynt. Gall darganfod beth yw dy sgiliau arbennig dy helpu i feddwl am beth yr hoffet ei astudio yn yr ysgol, y coleg neu Brifysgol, neu ba swyddi y byddet yn fwyaf addas ar eu cyfer. Mae sgiliau o ddiddordeb i gyflogwyr cymaint ag y mae cymwysterau a phrofiad.

Mae sgiliau sylfaenol fel darllen, ysgrifennu a chyfathrebu yn bwysig i bopeth mewn bywyd, felly mae'n hanfodol dysgu'r sgiliau hyn hyd eithaf dy allu.

Mae sgiliau allweddol yn bethau fel mathemateg, defnyddio cyfrifiaduron a datrys problemau – gallai galw'r rhain yn sgiliau ymarferol hefyd. Mae sgiliau ymarferol yn bethau fel coginio garddio, DIY neu chwarae offeryn cerddorol.

Mae sgiliau hefyd yr ydym yn eu defnyddio yn ein bywydau bob dydd sy'n disgrifio sut y byddwn yn ymwneud â ni ein hunain a phobl eraill, fel cyfathrebu, gwrando, trafod, rheoli ein hamser, ymdrin â'n hemosiynau a'n teimladau.

Pan fyddi di'n meddwl am y sgiliau sydd gen ti efallai byddai'n ddefnyddiol meddwl amdanynt yn y tri chategori yma: sgiliau sylfaenol, sgiliau personol a sgiliau allweddol/ymarferol.

6 CommentsPostiwch sylw

bikemad75

Rhoddwyd sylw 43 mis yn ôl - 16th October 2012 - 21:23pm

Its not 'some' young people that are home schooled, hundreds are!

Jayne45

Rhoddwyd sylw 43 mis yn ôl - 16th October 2012 - 21:26pm

It is not up to the LEA to scrutinise elective home education, it is the parents legal responsibility. If parents decide to deregister a child then local home education groups can offer support both socially and educationally.

6yearshomeedding

Rhoddwyd sylw 43 mis yn ôl - 16th October 2012 - 21:40pm

"Some young people are educated at home or have private tutors but only if the Local Education Authority (LEA) is satisfied that the education is of a high enough standard."

This is totally wrong, you should check the law and the guidelines, very unprofessional.

thesurealist

Rhoddwyd sylw 43 mis yn ôl - 16th October 2012 - 21:58pm

"Some young people are educated at home or have private tutors but only if the Local Education Authority (LEA) is satisfied that the education is of a high enough standard."

The LEA has no such requirement or duty where children are Electively Home Educated. Please amend this website to abide by the law.

neenaw

Rhoddwyd sylw 43 mis yn ôl - 16th October 2012 - 22:15pm

Just need to correct you about home education, you don't need permission. As said, it is the parents [or guardians] who are responsible for providing an education and most delegate this to school but if you decide not to send your child to school, obviously therefore, there is no need to ask permission of anyone. However, not all local authorities actually understand this or if they do, they might not make it clear that you have no need to ask for permission or be subject to the vigilance that they often say is required.

National Editor

National Editor

Rhoddwyd sylw 43 mis yn ôl - 17th October 2012 - 11:02am

Thank you for your comments. They are valued and we are acting on them. You can also contact us by emailing info@cliconline.co.uk or calling us on 029 2046 2222.

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50