Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant » Sgiliau AstudioSgiliau Astudio

Mae sgiliau astudio yn bwysig oherwydd maent yn gallu helpu gyda phethau fel gwaith cartref, paratoi ar gyfer arholiadau, ysgrifennu traethodau ac adolygu.

Gall sgiliau astudio gynnwys pethau fel rheoli dy amser, gofalu dy fod yn cymryd nodiadau yn glir ac yn syml, cynllunio dy adolygu, gweithio mewn gr┼Áp a gwneud y gorau o adnoddau fel llyfrau a gwefannau.

Mae gwahanol bethau y gellir eu datblygu i helpu dy allu i ddysgu ac i helpu ti i deimlo'n fwy hyderus wrth astudio ac eistedd arholiadau.

Yn yr adran hon byddi di'n darganfod awgrymiadau ar sut i wneud astudio ychydig yn haws ac yn llawer llai o straen.

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50