Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Addysg, Cyflogaeth a HyfforddiantAddysg, Cyflogaeth a Hyfforthiant

Rwyt ti'n dysgu rhywbeth newydd bob dydd. Mae dy addysg yn dechrau o‘r funud ti'n cael dy eni ac mae‘n parhau am weddill dy oes.

Mae addysg yn bwysig er mwyn dysgu'r sgiliau sylfaenol mewn bywyd, dod o hyd i swydd a manteisio ar ystod eang o gyfleoedd.

Mae‘r rhan fwyaf o bobl yn cysylltu addysg â bod yn yr ysgol - addysg orfodol amser llawn yn ôl y gyfraith yw hon i bob plentyn a pherson ifanc rhwng 5 ac 16 oed.

Ar ôl Blwyddyn 11 mae'n rhaid i ti wneud rhai penderfyniadau am dy ddyfodol, os wyt ti am aros yn yr ysgol, mynd i'r coleg neu gael swydd. Gall dechrau hyfforddiant neu ddod o hyd i swydd ymddangos yn dasg anodd, sy'n golygu gadael dy gyd-ddisgyblion a dy ffrindiau a'r arferion rwyt ti wedi dod i arfer â nhw ers blynyddoedd, ond mae digon o gymorth a chyngor ar gael i gefnogi ti i wneud y penderfyniad iawn.

Yn 16 oed gallet ddewis parhau i astudio am ddwy flynedd arall yn y chweched dosbarth neu mewn coleg lleol yn astudio Lefel A neu gymwysterau eraill.

Os wyt ti'n awyddus i ddechrau gwaith ar unwaith, efallai y gellid dy demtio i gymryd swydd lle na ddarperir hyfforddiant ond efallai nad dyma'r dewis gorau oherwydd bod hyfforddiant a chymwysterau yn helpu ti i symud i fyny'r ysgol gyrfa. Mae yna hefyd ffyrdd i ti ddysgu a derbyn hyfforddiant wrth i ti weithio gyda nifer o gyflogwyr yn cynnig hyn mewn ffurf NVQ neu brentisiaeth. Cyn i ti dderbyn swydd, rhaid i ti ddarganfod pa hyfforddiant a gynigir i ti, gan gynnwys unrhyw gymwysterau y gallet astudio tuag atynt a sut y gallet ti symud ymlaen yn y cwmni.

Gofala dy fod yn cael o leiaf yr Isafswm Cyflog Cenedlaethol ar gyfer dy oedran, sef y gyfradd tâl am bob awr y bydd gen ti hawl iddi yn ôl y gyfraith yn y DU. Adolygir hwn bob blwyddyn.

Efallai byddi di'n newid swydd amryw waith yn ystod dy fywyd, yn mynd ymlaen i astudio cyrsiau gwahanol ac yn mynd ymlaen i addysg uwch. Nid yw fyth yn rhy hwyr i ddechrau dysgu rhywbeth newydd a datblygu dy sgiliau gan ychwanegu at dy wybodaeth a dy gymwysterau.

Mae'r adran hon yn dy hysbysu di am dy ddewisiadau addysg ac yn cynnig cyngor ac awgrymiadau ar gael mynediad i gyflogaeth a hyfforddiant.

§

10 CommentsPostiwch sylw

lucky123

Rhoddwyd sylw 75 mis yn ôl - 17th March 2010 - 14:01pm

i hate skwl xx

lucky123

Rhoddwyd sylw 75 mis yn ôl - 19th March 2010 - 09:26am

i only like school because we have a laugh in there but other than that i absolouley h8 it xx

sleeve

Rhoddwyd sylw 67 mis yn ôl - 21st October 2010 - 18:16pm

I LOVE SCHOOL!! You get to see all your friends and learn important things for when you get older and get a career(: I always have a laugh in school and even when times get tough eg. getting in trouble with teachers(; you always have your friends to make a complete joke out of it -

netty

Rhoddwyd sylw 58 mis yn ôl - 21st July 2011 - 20:57pm

As much as school is boring your education can set you up for your future!!!!!!

damianibbs

Rhoddwyd sylw 52 mis yn ôl - 27th January 2012 - 16:10pm

i know school is good for you but i dont like it... becouse i get bullied and people make fun of me. :'(

National Editor

National Editor

Rhoddwyd sylw 52 mis yn ôl - 31st January 2012 - 15:38pm

Sorry to hear that damianibbs - have you checked out our Bullying Page?

You can also talk to Meic in confidence about bullying - they are ready to listen and support you, all day every day.

ES953

Rhoddwyd sylw 51 mis yn ôl - 8th February 2012 - 20:54pm

i have a laugh in skwl but don't wen my teachers strict hate it, it's like the victorian times ! i only like break time, lunchtime and the best of all HOME TIME !

Taine Evans

Rhoddwyd sylw 37 mis yn ôl - 2nd May 2013 - 21:29pm

Yo school is fine it will make us who we are it will take us far in life so don't think it is rubbish you always learn something new every day trust me on this one

DarkByNature

Rhoddwyd sylw 36 mis yn ôl - 13th May 2013 - 21:33pm

I like school sometimes it depends what day it is and if I can be bothered going,But most of people in schools dislike me Idk why but it upsets me quite a bit,Hopefully it will get better for me soon! :)

leylouise13

Rhoddwyd sylw 15 mis yn ôl - 6th February 2015 - 09:15am

i like school most of the time but i just dont like some of the teachers and pupils but i love to learn

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50