Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant » Addysg l-16 » Blwyddyn FlwchBlwyddyn Fwlch

Blwyddyn fwlch ydy pan fyddi di'n cymryd blwyddyn allan rhwng ysgol, coleg neu brifysgol.

Ar ôl blynyddoedd o astudio gall blwyddyn fwlch roi saib i ti a chyfle i wneud rhywbeth gwahanol. Gallai hefyd fod yn ddefnyddiol os wyt ti eisiau mynd yn dy flaen i brifysgol ond yn ansicr beth wyt ti eisiau astudio neu wneud yn y dyfodol.

Dyma rhai esiamplau o bethau gallet ti wneud yn ystod blwyddyn fwlch:

  • Gwaith gwirfoddol yn y DU neu dramor
  • Gweithio rhan amser neu gael swydd dros dro i ennill a chadw ychydig o arian
  • Dysgu sgiliau defnyddiol fel dysgu gyrru car neu wella dy sgiliau technoleg gwybodaeth
  • Teithio dramor, unai'n annibynnol neu trwy gynllun i ddysgu am ddiwylliannau eraill
  • Dysgu iaith drwy weithio dramor neu ddechrau dosbarthiadau nos
  • Gweithio ar brosiect cadwraeth

I gael gwybodaeth a chyngor ar gymryd blwyddyn fwlch, gan gynnwys cysylltau i sefydliadau blwyddyn fwlch cer i: http://www2.careerswales.com/youngpeople/choices17/16to19_gap.asp?language=Welsh

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50