Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Cyflwyno digwyddiadau - Cwestiynau Cyffredin

Beth yw pwrpas y Calendr Digwyddiadau?

Ei bwrpas yw helpu ti a) ddarganfod beth sy´n digwydd yn ac o amgylch Cymru, gan gynnwys manylion a dolennau penodol, a b) rhoi cyhoeddusrwydd i ddigwyddiad, gweithdy, gig, sioe, cyngerdd, golchi ceir er mwyn elusen neu unrhyw beth yr wyt ti´n ymwneud ag ef neu yn gwybod amdano.

Sut y gallaf gyflwyno digwyddiad?

Ar y dudalen digwyddiadau ceir blwch ar y dde gyda´r geiriau ‘CYMERA RAN´ arno. Oddi tano gall ddewis ‘Cyflwyno Digwyddiad´ a fydd yn mynd â thi drwy broses syml sy´n gofyn pa mor aml y cynhelir y digwyddiad (unigryw, bob wythnos ac ati) a dilynir hyn gan fanylion penodol fel beth, pryd, ble, faint a chyfyngiadau oed.

Beth sy´n digwydd wedyn?

Bydd aelod o´r tîm golygyddol yn ei wirio, yn ychwanegu unrhyw beth a gredant sydd ar goll a´i bostio yn fyw ar y Calendr Digwyddiadau. Caniatâ 24 awr i dy ddigwyddiad ymddangos yn fyw.

Beth os oes gennyf broblem yn llwytho?

Am gymorth gyda chyflwyno digwyddiad, cyflwyna docyn cymorth.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50