Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Cofrestru

Cwblha’r ffurflen isod i gofrestru os gwelwch yn dda

Manylion sylfaenol

Nodi'r meysydd gorfodol gyda * - Os wyt ti eisiau gwybod mwy ynglyn â sut a pham yr ydym yn gofyn am y wybodaeth yma, cymera olwg ar y Cwestiynau Cyffredin.

(Ni fydd hyn yn cael ei arddangos unrhyw le arall ar y wefan)

(Ni ddylai ddefnyddio enw dy hun fan hyn)

Ticiwch y blwch hwn os ydych yn cofrestru eich sefydliad. Os ydych yn aelod o sefydliad ond yn cofrestru fel chi eich hun peidiwch - dewis yr opsiwn hwn

CLIConline operates as a confidential service for you as young people. This means that what you say on CLIC will remain anonymous and for CLIC only. However, there are times when, by law, we must pass on the information you give us, if it means you, or someone else, is at significant risk of harm. This is referred to as ’child protection.’

If this is the case, we will try to contact you to let you know that we are passing the information on to other organisations which can support you. We have to do this, with or without your permission. However, we will keep in contact with you to let you know what we are doing.

Mae CLICarlein yn gweithio fel gwasanaeth cyfrinachol i chi fel pobl ifanc. Mae hyn yn golygu beth bynnag byddech yn ddweud ar CLIC yn aros yn ddienw ac ar gyfer CLIC yn unig. Er hynny, bydd yna adegau, yn �l y gyfraith, mae’n rhaid i ni drosglwyddo’r wybodaeth o rowch i ni, os maent yn golygu fod chi, neu rywun arall, mewn risg sylweddol o niwed. Mae hyn yn cael ei enw’n ’amddiffyn plant’.

Os yw hyn yn wir, byddwn yn ceisio cysylltu � chi i adael i chi wybod ein bod yn pasio’r wybodaeth ymlaen i sefydliadau eraill a all eich cefnogi. Mae angen i ni wneud hyn, gydag eich caniat�d neu beidio. Er hynny, byddwn ni’n cadw mewn cysylltiad gyda chi i adael i chi wybod beth rydym yn wneud.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50