Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Cyflwyno Fideos

Os ydych chi wedi creu fideo a fyddai yn eich meddwl chi yn berthnasol ar gyfer TheSprout, yna rydym ni eisiau clywed oddi wrthych.

Os ydych chi’n gaeth neu’n adict i YouTube, yna gallwch chi hefyd ein helpu ni. Rydym ni’n edrych am fideos da i’w hychwanegu at ein ‘rhestrau chwarae’. Felly, anfonwch atom ni eich YouTube URL, ac esboniwch wrthym ni ble ar y rhestr - yn eich meddwl chi - y dylai ymddangos.

Am ragor o wybodaeth ar sut i gyflwyno eich cynnwys fideo neu URL, cysylltwch os gwelwch yn dda gyda Cindy, ar naill ai: 02920 462 222 neu videos@thesprout.co.uk

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50