Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

CLIC Yn Dy Ardal Di

Mae CLICarlein yn cynnwys nifer o wefannau o siroedd gwahanol ar draws Cymru. Mae pob un yn rhoi newyddion, sefydliadau a gwybodaeth ar gyfer eich ardal chi. Edrychwch isod i weld os oes gan eich sir chi ei safle ei hunan. Os ddim, peidiwch â phoeni, mae'n siŵr y bydd ar ei ffordd, am nawr defnyddiwch yr un yma.

Os a phryd yr ydych yn anfon rhywbeth i CLIC (er enghraifft erthygl neu fideo) mi fydd yn mynd i'ch gwefan lleol ac ar ôl cael ei olygu yn cael ei hychwanegu at y safle, ac efallai yn cael ei rhoi ar wefan CLIC. Os nad oes gennych safle lleol eto, mi fydd yn cael ei gyhoeddi ar CLIC.

Os oes gennych gwestiynau ynglŷn â CLICarlein, am wybod os bydd gwefan yn dod i'ch ardal chi neu os oes gennych awgrymiad ynglŷn â beth yr hoffech weld ar wefan genedlaethol CLICarlein, e-bostiwch info@thesprout.co.uk a byddwn yn cysylltu â chi cyn gynted â phosibl!

Gweler y map isod i weld os oes gwefan byw yn eich sir chi.

darganfod eich wefan lleol
CLIConline map Anglesey Gwynedd - Coming Soon Ceredigion Swansea Pembrokeshire - Coming Soon Carmarthenshire Neath Port-Talbot Bridgend Vale of Glamorgan Cardiff Rhondda Cynon Taff Merthyr Tydfil Caerphilly Blaenau Gwent Torfaen Newport Monmouthshire - Coming Soon Powys Wrexham Flintshire Denbigshire Conwy
Ynys Môn // Defaid Blaenau Gwent // The BYG Penybont Ar Ogwr // Bwsted Caerffili // Youth4U Caerdydd // The Sprout Sir Gaerfyrddin // Ieuenctid Sir Gâr Ceredigion // Info Bae Conwy // Conwy Ifanc Sir Dinbych // Gwifren Drydanol Sir y Fflint // Fflintyr Ifanc Merthyr Tydful // Mwstwr Merthyr Casnewydd // Young Newport Castell-Nedd Port-Talbot // NPT Shake! Powys // TOWIP Rhondda Cynon Taf // Wicid Torfaen // Nitro Abertawe // ShoutTawe Bro Morgannwg // Swoosh Wrecsam // Wrecsam Ifanc

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50