Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Beth yw 'theSproutdirect'?

theSproutdirect yw’r prif le i ddod o hyd i wasanaethau i bobl ifanc yng Nghaerdydd. Fe’i datblygwyd ac fe’i cynhelir gan Bartneriaeth Plant a Phobl Ifanc Caerdydd. Mae theSproutdirect yn rhoi’r wybodaeth a arddangosir gan fotwm y mudiadau ar theSprout yn ogystal ag ystod oed, iaith/ieithoedd y cynigir y gwasanaeth ynddo, map lleoliad, cyfleusterau, pwy all ddefnyddio’r gwasanaeth a chyfleoedd dysgu a gynigir. Mae hefyd yn rhoi cyfle i chi chwilio ein cyfarwyddiadur yn ôl categori, cyfle dysgu, enw mudiad/gwasanaeth a dod o hyd i’ch clwb ieuenctid/canolfan ieuenctid agosaf, yn ogystal â bod â rhestr A-Z o’r holl fudiadau/gwasanaethau.

I weld theSproutdirect ewch i www.thesproutdirect.co.uk neu dilynwch y dolennau o theSprout.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50