Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Wyt Ti’n Feirniad?

Posted by Weeping Tudor from Cardiff - Published on 25/04/2013 at 11:24
0 comments » - Tagged as Comedy, Dance, Music, Stage

  • mup

English version // Yn Saesneg


Gwobrau Beirniaid Theatr Cymru 2014

Wrth i’r tymor gwobrau ddod i ben, rydym bellach yn troi at y flwyddyn sydd i ddod.

Pa ddarnau theatr gyffrous a rhyfeddol fyddwn ni’n gweld y tro hyn? Beth sydd wedi ysbrydoli ti? Beth sydd wedi symud ti?

Mae Theatr Genedlaethol Cymru yn chwilio am banel o adolygwyr ifanc ar draws Gymru sydd yn cyfrannu adolygiadau yn rheolaidd ar gyfer Theatr, Drama, Operâu a Dawns ayb. Gallet bleidleisio yn y categorïau sydd wedi’u creu fel Actor Gorau, Cynhyrchiad Plant Gorau, Opera Gorau, Darn Dawns Gorau, Set Gorau ac ati.

Unwaith bydd yr holl ymatebion wedi cael eu rhestru, bydd trafodaethau yn cael ei drefnu rhywle yng Nghymru. Bydd y rhestr fer derfynol i’r panel wedyn yn cael ei yrru.

Mae’n gyfle gwych i gymryd rhan mewn digwyddiad mor uchel broffil yng nghalendr theatr Cymraeg ac i ennill profiad mewn beirniadu.

Bydd y seremoni gwobrwyo yn digwydd yn Sherman Cymru, Caerdydd fis Ionawr 2014.

Dwi’n gwybod byddaf i yn cymryd rhan. Oes gan rywun arall ddiddordeb? Gad sylwadau isod neu e-bostia Sam@CLIConline.org.uk .

Gwybodaeth – Actio, Drama a'r Theatr

Digwyddiadau – Grŵp Theatr Ieuenctid Cynhwysol Newydd @ Sherman Cymru

Sefydliadau – Sherman Cymru

Erthyglau – Categorïau - Llwyfan

DELWEDD: Richard Wintle trwy Compfight cc

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.