Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Gwarth Opsiynau Blwyddyn 9

Posted by ??? from Cardiff - Published on 11/02/2012 at 13:54
0 comments » - Tagged as Education

 • options

English version

Felly mae'n amser i ddisgyblion Blwyddyn 9 i ddewis eu hopsiynau ac mae'r mwyafrif o'm mlwyddyn yn mynd yn wallgof!

Mae rhai o'r opsiynau yn yr un bloc ac roedd pobl eisiau dewis nhw. Mae'r gwarth yma wedi achosi problemau, dicter a rhwystredigaeth. Mae pawb yn dadlau dros y gwahanol bynciau bysant yn dewis. Mae rhywun yn dweud, "pwy ddewisodd hwnna? Pwy ddewisodd hwn?" ond mae pawb yn hoffi pethau gwahanol a dyna ydy ei dewis. Mae ffrindiau efo dylanwad ar ddewisiadau pwnc os nad fydd dy ffrindiau yn cefnogi ti yna bydd rhaid i ti fynd ar ben dy hun.

Dylai ffrindiau gefnogi dy opsiynau a pharchu fod pawb yn wahanol. Os maen nhw eisiau mynegi eu ffyrnigrwydd, gad iddyn nhw. Ar ddiwedd y dydd dy benderfyniad di yw ef.

Wedi'i bostio gan ChloeMaii x

----------------

Dwi newydd fynd ar wefan Gyrfa Cymru ac wedi gweld ,od i ddim yn gallu cymryd beth dwi eisiau am eu bod yn yr un golofn. Mae'n annheg gan fod pobl eraill wedi cael beth maen nhw eisiau. Dwi yn y set uwch ym mhopeth ac yr unig beth sydd ganddynt yn y golofn ddiwethaf ydy:

 • Astudiaethau Busnes BTEC
 • Cerddoriaeth BTEC
 • Gwasanaethau Cyhoeddus BTEC
 • Datblygiad Plant TGAU
 • Gwyddoniaeth Ychwanegol TGAU
 • Tecstilau TGAU

Dwi ddim eisiau gwneud BTEC a dwi ddim eisiau gwneud Tecstilau na Gwyddoniaeth Ychwanegol.

Yn yr ail golofn mae:

 • Celf TGAU
 • Iechyd a Gofal Cymdeithasol BTEC Estynedig
 • Tystysgrif Estynedig Chwaraeon BTEC
 • Busnes TGAU
 • Sbaeneg TGAU

Fel dywedais, dwi ddim eisiau gwneud BTEC a dwi ddim eisiau gwneud Celf, Busnes na Sbaeneg.

Yn y golofn gyntaf mae:

 • Technoleg Dylunio Deunyddiau Gwrthiannol
 • Drama TGAU
 • Hanes TGAU
 • Economeg y Cartref Bwyd a Maeth TGAU
 • Technoleg Gwybodaeth TGAU
 • Twristiaeth a Hamdden / Daearyddiaeth TGAU

Yn y golofn yma dwi eisiau cymryd Drama TGAU a Thechnoleg Gwybodaeth TGAU ond dim ond un dwi'n cael dewis.

Mae rhai o'r disgyblion yn fy nosbarth wedi rhoi eu dewisiadau, mae'r geiriau canlynol ganddyn nhw:

"Llwyth o s***"
"Ofnadwy"
"Wedi synnu"
"Mae'n jc lwyr! Sortia fo allan!"

Fel ti'n gweld mae hyn wedi gwylltio llawer o bobl gan gynnwys fi. Mae hyn yn jc fawr. Mae rhai pobl yn sn am beidio dewis eu hopsiynau.

Postiwyd gan PS3Girl

----------------
ErthyglauAddysg
GwybodaethAddysg Yn yr Ysgol 11-16 - Dewisiadau Blwyddyn 9
TheSproutDirect.co.ukGyrfa Cymru Caerdydd a'r Fro – Gwasanaethau Cyfarwyddo Ieuenctid

DELWEDD: Jonathan_W

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.