Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Cyhoeddi'r Enillydd: Ein Cystadleuaeth 5000fed Erthygl

Posted by Tom (Sub-Editor) from Cardiff - Published on 27/10/2014 at 13:08
0 comments » - Tagged as People, Sport & Leisure, Technology, Topical, Volunteering

  • 5000 gyda'r 0 wedi'i wneud o logo'r Sprout

English version // Yn Saesneg

Ar y 13g Hydref 2014, cyrhaeddodd TheSprout garreg filltir enfawr: cafodd ein 5000fed erthygl ei gyhoeddi!

Mae'r holl erthyglau yma wedi cael eu hysgrifennu gennych chi, felly rydym eisiau dweud DIOLCH YN FAWR IAWN. Parhewch i'n defnyddio - yn yr holl ffyrdd creadigol ac ysbrydoledig yr ydych chi - i gael eich neges allan yna i bobl ifanc hyfryd Caerdydd. Yn yr ychydig flynyddoedd diwethaf, rwyf wedi cael fy ysbrydoli yn gyfan gwbl gyda'r amryw ffyrdd gwahanol dyfeisgar rydych wedi'i ddarganfod i gael llais drwom ni. Beth ydw i'n feddwl?!

Wel, y mis yma fel esiampl, rydym wedi gweld erthyglau barn yn pontio popeth o "Pam bod rhaid i mi wneud y cyfweliadau panto'r New Theatre" i'r apwyntiad o Leonardo DiCaprio fel Cennad Heddwch yr UN; rydym wedi rhannu ymgyrchoedd ar bopeth o fwyta llai o gig i achub y blaned (trwy Adfywio Cymru) i deithio'n ddiogel (trwy Lywodraeth Cymru); ac mae ein pobl ifanc wedi adrodd ar bopeth o 'raves' efo Chase & Status yn Warws Y Sblot i (efallai'n fwy tawel) nosweithiau yn y theatr, opera a sinema (byddet ti'n gobeithio beth bynnag). Rydym wedi rhannu cyfleoedd newydd i bobl ifanc ar bopeth yn amrywio o ymuno â'r bwrdd cyfiawnder teulu i grwpiau tenis bwrdd a chystadleuaeth barddoniaeth genedlaethol. Nid ydym wedi sôn am ein hwb ysgrifennu creadigol ar-lein eto (paid poeni, fe sbariwn ni ti am nawr)...

Pan gyrhaeddom tua 4970 o erthyglau, cyhoeddwyd cystadleuaeth: bod pwy bynnag sydd yn cyflwyno’r 5000fed erthygl yn ennill nid un, ond dwy wobr! Llifodd y cyflwyniadau i mewn, ond gallwn nawr gyhoeddi bod erthygl #5000, yn eithaf priodol, wedi mynd i'n hadolygwr mwyaf cynhyrchiol, Weeping Tudor (sy'n cael ei adnabod hefyd fel James Ellis).

Rydym yn ddiolchgar iawn i'n ffrindiau yn Prezzybox.com am ddarparu un o'n gwobrau - 'Click Stick' newydd gwych. Mae'r ffon glicio yn ffon hunlun (selfie). Mae'r dyfais clyfar yma yn gadael i ti gymryd hunlun o bell; maent yn estyniad i dy fraich i ti roi dy ffôn neu gamera yn sownd iddo. Mae'r rhain yn boblogaidd iawn ar y funud. Maent yn ffordd berffaith o gael yr ongl neu'r cefndir gorau ac maent yn datrys yr hen (wel, ers dechreuad y hunlun) broblem: sut ydw i'n tynnu hunlun grŵp (a chael pawb i mewn)?! Dyma lun ohonof i'n ei roi i James Ellis, oedd wedi synnu braidd! Sori nad yw'n hunlun - fethom ni dric yn fan hyn! Y wobr arall oedd crys-T theSprout eithaf ffasiynol - ein rhyddhad diweddaraf. Os wyt ti eisiau cyfle i ennill un dy hun, gallet ti geisio ein cystadleuaeth dreigl yma.

 photo jamesellisandtomwilliams-5000th_zpse7118569.jpg

Yr enillydd oedd wedi synnu braidd, James Ellis (chwith), yn derbyn ei 'Click Stick' Prezzy.com gan Tom (Is-Olygydd).

---

Os wyt ti wedi darllen yr holl wybodaeth uchod ac wedi meddwl "Sut gallaf i gymryd rhan?" yna cysyllta gyda ni - byddwn yn falch iawn o glywed gennyt. Rwyf wedi rhoi blas bach o'r fath ffyrdd isod. Os wyt ti eisiau dechrau cyflwyno stwff yn syth, yna cer draw i fan hyn.

Sefydliadau - Rydym yn chwilio am fwy o sefydliadau sydd yn gweithio gyda phobl ifanc i rannu eu hymgyrchoedd, digwyddiadau, cyfleoedd, cyngor a gwybodaeth gwasanaeth i helpu ein Modryb Ofidiau (o'r enw'r Fodryb Sprout... wrth gwrs).

Pobl Ifanc - Mae gennym wefan pwysig a materion cynnwys pwysig i drafod yn ein cyfarfod misol y dydd Iau yma (gweler yma), dau ddigwyddiad mawr i drefnu (trefnu yma), cyfarfod clwb llyfrau misol newydd (darllen mwy yma), tocynnau adolygu am ddim i'r mwyafrif o ddigwyddiadau sydd i ddod yng Nghaerdydd (gofyn yma) - nawr yn cynnwys y Vue (dysgu mwy yma) - a hoffwn weithio gyda darpar newyddiadurwyr / ysgrifenwyr / ffotograffwyr gwirfoddol sydd eisiau rhoi eu hamser un neu ddau ddiwrnod yr wythnos i ni. Yn olaf, rydym eisiau rhoi fideo byr efo'i gilydd i esbonio sut mae pobl yn defnyddio theSprout a (gobeithio) pam eu bod yn ei garu. Felly gyrra darnau fideo byr i gael dweud dy ddweud. Os nad wyf wedi perswadio ti i garu theSprout erbyn diwedd yr erthygl yma, yna dwi ddim yn gwybod beth i'w ddweud!

Eto, DIOLCH enfawr i bawb sydd wedi cyfrannu tuag at theSprout.

Erthyglau Perthnasol:

Erthyglau - Categorïau - Materion Cyfoes

Beth Yw theSprout?

Gwybodaeth - Dy Fyd Di

Gwybodaeth - Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant

Gwybodaeth - Pethau I'w Gwneud

Digwyddiadau - Hydref 2014: Cyfarfod Grŵp Golygyddol Sprout

Eisiau ennill crys-T Sprout? Llenwa'r Arolwg Bodlonrwydd theSprout

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.