Welcome to The Sprout! Please sign up or login

Clyweliadau Only Kids Aloud

Posted by Weeping Tudor from Cardiff - Published on 29/04/2013 at 14:39
0 comments » - Tagged as Music, Travel

  • cath

English version // Yn Saesneg

Mae'r Corws Only Kids Aloud newydd wedi cael blwyddyn wych. Mae uchelgais nhw yn amlwg. Yn perfformio yn Symphony Of A Thousand Mahler gyda Valery Gergiev, taith i St Petersburg, cymryd rhan yn yr Å´yl Fflam Paralympaidd yng Nghaerdydd a seremoni agoriadol fythgofiadwy Danny Boyle ar gyfer Gemau Olympaidd Llundain 2012.

Bellach yn eu hail flwyddyn, maent yn chwilio am gantorion newydd. Os wyt ti rhwng 9 ac 13 oed ac yn byw yng Nghymru yna mae posib i ti wneud cais!

Dywedodd Tim Rhys Evans, Cyfarwyddwr Artistig yr Elusen The Aloud: "Dwi'n chwilio am rywun sydd wedi paratoi yn dda ar gyfer y clyweliad sy'n dangos eu bod nhw'n barod am y sialens, drwy wybod eu cân ac yn perfformio gyda hyder. Tip i'r rhai sy'n ymgeisio: bydda'n ofalus gyda'r gân ti'n ddewis a sicrha ei fod yn gweddu ti a ti'n mwynhau ei ganu.

"Mae posib canu mewn unrhyw steil. Mae yna ganeuon gwych allan yna i blant a dwi eisiau clywed plant yn swnio fel plant. Nid edrych am lwyth o brofiad ydym ni ac nid yw o bwys os mai dyma'r tro cyntaf i ti ganu Рos wyt ti'n caru canu ac eisiau cael hyfforddiant gr̻t, profiadau a hwyl yna gyrra dy recordiau!"

Dylai'r rhai sydd â diddordeb yn y clyweliadau glicio yma am ffurflen gais. Dylai ffurflenni gael eu dychwelyd i Ganolfan Mileniwm Cymru dim hwyrach nag dydd Gwener 10fed Mai 2013, ynghyd â ffeil sain neu fideo byr o'r ymgeisydd yn canu cân, neu ran o gân. Dylai'r darn fod dim mwy nag 2 funud. Gall canu caneuon mewn unrhyw iaith a gall fod gyda chyfeiliant neu heb.

Bydd Canolfan Mileniwm Cymru yn cysylltu gyda'r holl ymgeiswyr yn fuan mis Mai gyda chanlyniad cam cyntaf y broses clyweliadau. Bydd clyweliadau byw yn digwydd dros Gymru yn ystod mis Mai.

Bydd 60 o blant yn cael gwahoddiad i ffurfio Corws Only Kids Aloud/Canolfan Mileniwm Cymru 2013 ac yn derbyn hyfforddiant gan aelodau o'r tîm Only Men Aloud.

Felly am beth wyt ti'n disgwyl? Cynhesa'r llais a chanu nerth dy lais.

Pob lwc!

Gwybodaeth – Cerddoriaeth

Sefydliadau – Cardiff Soundscene

Erthyglau – Categorïau – Cerddoriaeth

DELWEDD: Satori ♥ Imaging

Got something to say?

You must be logged in to post comments on this website.

Login or Register.

Please take a few minutes to complete this survey. It will help us find out how you use the website so we can keep improving it for you. Everyone who completes the survey will get the chance to win £50.