Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Tai » Byw yn dy Gartref Newydd a'i GynnalByw Yn Dy Gartref Newydd A'i Gynnal

Pan fyddi di'n symud i dy gartref newydd, bydd llawer o bethau i’w hystyried yn hytrach na chael dy ddodrefn, penderfynu ble i hongian y lluniau a pha liw i beintio’r lle.

Mae angen i ti feddwl am dalu’r biliau a threth y cyngor, cael yswiriant cartref, trefnu llinell ffôn, cadw’r tŷ mewn cyflwr da a’i warchod yn dda. Os ydwyt yn newydd i’r ardal, mae hefyd yn golygu setlo i mewn i dy stryd, tref neu ddinas newydd a dod i adnabod dy gymdogion.

Mae’r adran hon yn edrych ar wahanol agweddau ar fyw yn a chynnal dy gartref newydd, ynghyd ag awgrymiadau defnyddiol i wneud byw ar dy ben dy hun mor hawdd â phosibl.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50