Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Dy Fyd Di » GweithioGweithio

Mae’r adran yma’n cynnwys yr holl wybodaeth y mae angen i ti wybod am y byd o weithio tramor. Mae’n bwysig gwybod beth yw dy hawliau a beth i’w ddisgwyl o weithio mewn rhannau eraill o'r byd.

P'un ai ydwyt eisiau teithio'r byd, cael profiad gwaith tramor, cymryd blwyddyn fwlch, bydd yr adran yma’n rhoi manylion ac esboniadau i helpu arwain ti drwyddo.

Mae’n cynnwys yr holl agweddau pwysig fel cyflogaeth gyffredinol neu waith gwirfoddol, nod os wyt ti am wybodaeth fwy manwl am weithio yng Nghymru a'r DU gweler adran Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant CLIC.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50