Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Arian » Budd-daliadauBudd-Ddaliadau

Mae’r llywodraeth yn darparu cymorth ariannol i rai pobl ar ffurf budd-daliadau.

Mae’r bobl a all fod â hawl i dderbyn budd-daliadau yn cynnwys pobl sydd ar incwm isel, pobl ddi-waith, merched sy’n mynd i gael babi, pobl anabl a phobl sydd â phlant.

Yn 2012, daeth y Ddeddf Diwygio Lles yn gyfraith yn y DU. Cafodd ei basio i newid y system les yn y DU a "gwneud i waith dalu". Gallet weld crynodeb o'r newidiadau hyn yn y fideo hwn.

Enghraifft allweddol o newid ydy ers Ebrill 2013, mae Credyd Cynhwysol wedi dechrau cymryd lle nifer o fanteision allweddol i bobl o oedran gweithio sy'n chwilio am waith neu ar incwm isel.

Mae’r adran hon yn ystyried gwahanol sefyllfaoedd ble gallai’r budd-dal hwn fod ar gael i ti.

Ar hyn o bryd, mae llawer o newidiadau yn digwydd, felly darllena ein tudalennau gwahanol yn ofalus.

Er enghraifft, mae rhai budd-daliadau newydd eisoes wedi cael eu dwyn ​​i mewn, nid yw rhai budd-daliadau newydd wedi cael eu dwyn i mewn eto, a bydd y budd-daliadau eraill yn aros yr un fath.

Gwneud cais newydd neu ail-gais am fudd-dal

  • Gallu di ffonio'r Canolfan Byd Gwaith i hawlio budd-dal newydd. Ffôn: 0800 055 6688 (Saesneg) neu 0800 012 1888 (Cymraeg)
  • Ffôn testun: 0800 023 4888 os wyt yn fyddar, yn drwm dy glyw, neu os oes gennyt anawsterau lleferydd
  • Mae galwadau llinell am ddim o linell tir. Efallai codir tâl os byddi’n galw o ffôn symudol, ond fe wnaiff Canolfan Byd Gwaith drefnu i dy ffonio'n ôl os gofynni iddynt
  • Mae’r llinellau ffôn ar agor o 8.00am i 6.00pm, dydd Llun i ddydd Gwener
  • Gallu di hawlio ar-lein
  • Pan fydd Credyd Cynhwysol wedi disodli’r system budd-daliadau presennol yn llwyr, caiff pob cais am fudd-dal ei wneud ar-lein (lle y bo'n bosibl)

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50