Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Arian » Arian Wrth DdysguArian Wrth I Ti Ddysgu

Mae dysgu yn rhan bwysig o fywyd, ond tra'r ydwyt ti'n dysgu mae’n dal rhaid i ti feddwl am dy gyllid.

Mae’r adran yma’n edrych ar faterion arian yn yr ysgol, yn y coleg, yn y brifysgol ac ar gyrsiau rhan-amser, gan gynnwys sut i gael nawdd i dy helpu yn ariannol.

Os ydwyt yn poeni am arian tra'r ydwyt yn dysgu, mae yna bobl y gallet ti siarad â nhw yn dy ysgol neu dy goleg, fel dy diwtor dosbarth, pennaeth dy flwyddyn neu Wasanaethau Myfyrwyr. Byddan nhw’n gallu cynnig help a chyngor i ti. Peidia â gadael i faterion ariannol fod yn boen arnat ti - mae yna bob amser rhywun sy’n gallu helpu.

Dewisa dy adran o'r dolenni uchod.

Related Media

Useful Links

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50