Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Gwybodaeth » Addysg, Cyflogaeth a Hyfforddiant » Dysgu yn y CartrefDysgu yn y Cartref

Pan wyt ti yn yr ysgol neu’r coleg amser llawn, mae’n hawdd meddwl mai mewn lleoliad tebyg fydd yr holl ddysgu yn digwydd. Yn bendant, nid fel yna y mae hi.

Bydd llawer o bobl yn parhau i ddysgu wedi iddyn nhw adael yr ysgol neu’r coleg, a’r dyddiau hyn, mae’n bosibl gwneud yr holl ddysgu sydd ei angen arnat yng nghartref dy hun.

Bydd rhai rhieni hefyd yn dewis addysgu eu plant gartref.

Rhywbeth i ddweud?

Rhaid bod wedi mewngofnodi i bostio sylwadau ar y wefan hon

Mewngofnodi neu Cofrestru.

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50