Croeso i The Sprout! os gwelwch yn dda Cofrestru neu Mewngofnodi

Sut y gallaf i gymryd rhan gyda TheSprout?

Gall unrhyw un gyda syniad, barn, profiad, erthygl neu ffotograff yr hoffent eu rhannu gyda phobl ifanc eraill gyfrannu at TheSprout. Y cyfan sydd angen i chi ei wneud yw cofrestru - a dilyn y cyfarwyddiadau syml am sut i gyflwyno eich cynnwys eich hun. Mae bod yn aelod cofrestredig yn rhoi cyfle i chi roi sylwadau hefyd ar erthyglau eraill.

Rhan o brosiect TheSprout ydy cael Grwpiau Golygyddol theSprout o bobl ifanc sydd â diddordeb a all lywio’r gwefannau a’r cynnwys. Mae’r grwpiau hyn yn cyfarfod yn rheolaidd yn bersonol ac ar-lein i drafod sut mae’r gwefannau yn gweithio a gweithredu fel gohebyddion, gan ennill sgiliau a phrofiad ar hyd y ffordd.

Ond os nad yw ysgrifennu yn apelio atoch ond eich bod yn dal i fod eisiau dweud eich dweud neu fod yn gysylltiedig â TheSprout, gallwch:

  • Adael eich sylwadau i ni ar y tudalennau perthnasol
  • Ein hychwanegu ar un o’n proffiliau rhwydweithio cymdeithasol
  • Creu eich proffil rhwydweithio cymdeithasol eich hun. Os oes gennych brosiect neu yr hoffech ddechrau grwp neu broffil ar gyfer eich ardal, sefydliad neu grwp golygyddol lleol gallwch ddarganfod awgrymiadau a phwyntiau pwysig ar ein tudalennau diogelwch ar-lein.

Grw p Golygyddol TheSprout

Os teimlwch y gallwch gyfrannu ac yr hoffech gymryd rhan ac ymuno â’r gr?p edrychwch ar (Dolen i dudalen y gr?p golygyddol) a chysylltwch â’r Golygydd, Arielle Tye, ar y ffôn 07989 743 987 neu drwy e-bost arielle@thesprout.co.uk

Cymerwch ychydig o funudau i gwblhau'r arolwg hon. Bydd hyn yn helpu ni i ffeindio allan sut yr ydych chi'n defnyddio'r wefan fel ein bod ni'n gallu dal ati i'w gwella ar eich cyfer chi. Bydd pawb sy'n cwblhau'r arolwg yn cael y cyfle i ennill �50